Liên hệ
  Dịch Vụ Khách Hàng: 1900 5555 88

  Gửi thư điện tử
Đăng ký THẺ THANH TOÁN | Đăng kÝ thẺ tín dỤng
Giới thiệu thẻ tín dụng Sacombank
Trung Tâm Thẻ Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam - ĐT: 1900 5555 88 - Fax: (84 8) 3526 7334
Email: ask@sacombank.com - Website: www.sacombank.com.vn - Swift Code: SGTTVNVX - Chips UID: 364442